REHABILITACIÓ D’ESPAIS A VALÈNCIA

Va haver-hi un temps en què s’ocultaven després de falsos sostres i algepseries, la pedra, rajola, bigues i la resta d’elements d’origen. No cal remuntar-se molts anys, perquè les últimes cuades encara s’han fet sentir fins ahir mateix. Ens movíem entre el menyspreu i consegüent abandó i la conseqüent tendència decorativa, d’un minimalisme portat potser massa estrictament, dirigit a ocultar les empremtes del temps, apostant per practicar un lífting rejovenidor dels espais. A allò el cridàvem ;Rehabilitación d’espacios.

Afortunadament, aquells vestigis que formaven part de l’estructura, van quedar allí, ocults però intactes, però altres més d’embelliment com a taulelleries, decoració de sostres, fusteries, van ser arrasats per sempre. La tendència actual s’ha invertit. És quelcom que es veu. De sobte, la Rehabilitación d’espacios és una altra. Com qui troba la pedra filosofal, ens n’hem adonat que, en l’autenticitat està bona part de l’èxit. Açò és el que en IN-EX construcció ens distingix del nostre competidor sense renunciar a la modernitat, fem de l’antic una tendència.

“REHABILITACIÓ D´ESPAIS A VALÈNCIA”

L’interessant d’estos espais, és que poden arribar a ser rehabilitats i convertits en desenrotllaments immobiliaris que milloren l’atmosfera i percepció de la ubicació, a més de crear un sentit de comunitat per als que arriben a viure, treballar o passejar.
Són molts els espais que han anat fonamentant la seua personalitat en el rescat arqueològic (l’industrial també ens val) del passat precisament i encara que parega un contrasentit recolzar la modernitat del concepte que es ven en estos elements amb segles de vida. Evocar en el present el seu passat actiu.

Per sort en el nostre context, des de fa un temps, la sensibilitat tendix a recuperar el que d’antic subjacent encara quede, encara que el concepte de l’espai siga modern. Per fi una visió àmplia de la Rehabilitació d’espais a València, lluny d’aquella que es limitava a destruir o, en el millor dels casos, tot allò que no corresponguera amb les normes del nou estil. Davall esta nova premissa, és difícil resistir-se a l’emoció de descobrir i donar-li llum definitiva als elements arquitectònics que han estat segles ocults per les fàbriques posteriors. És ho succeïx en l’actualitat en el procés de rehabilitació, et duen a terme, a un viatge en el temps a l’anar apareixent elements de diferents èpoques que doten a l’espai d’una personalitat que no ha calgut inventar-se. Espais ací i allà que es van descobrint.

Noticias Relacionadas

a