CONSTRUCTORES VALENCIANES

Quasi una dècada després de l’inici de la crisi, les empreses constructores a València, necessiten almenys 10.000 obrers nous per a poder acabar les promocions previstes a València. La patronal apunta que estan tornant a la Comunitat Valenciana els immigrants llatinoamericans que se’n van anar als seus països d’origen després de l’esclat de la crisi i sumant-se també, obrers de les zones més pròximes de la península, ja que el sector té en les tres províncies valencianes 146.595 treballadors menys que en 2007 i fa falta mà d’obra.

“CONSTRUCTORES VALENCIANES”

La falta de mà d’obra s’està agreujant mes a mes i ha obligat a les empreses constructores a València a contractar obrers, oficials i peons de les zones més pròximes, Castella La Manxa, Aragó i Extremadura. Per a les 2.000 vivendes que es van a construir en els pròxims mesos a València «hacen falta 5.000 treballadors directes i altres 5.000 professionals d’oficis relacionats amb l’obra (com a electricistes o pintors) ». En la Comunitat Valenciana treballen actualment 61.882 persones en la construcció (27.688 a València, 25.359 a Alacant i 8.335 en Castelló).

Els treballadors que vénen d’altres comunitats autònomes arriben a València el dilluns i se’n van el divendres. «Suelen traslladar-se en furgonetes en grups de huit i es fiquen tots en el mateix pis. Altres preferixen anar i vindre en el mateix dia amb el perill que suposa desplaçar-se en furgoneta després d’una jornada de huit horas», van assenyalar. Les empreses constructores valencianes els realitzen un contracte per obra, per hores o per partición/capítulo a executar.

La falta de mà d’obra en empreses constructores a València, és especialment preocupant en el cas dels especialistes. El canvi de cicle ha agarrat amb el peu canviat al sector de construcció, que no troba professionals qualificats per a alçar fatxades (caravisteros) , parets (tabiqueros) o muntar les instal•lacions de llanterneria i electricitat. La competència ha arribat a tal punt que les empreses subcontractistes són les mateixes para pràcticament en totes les promocions o obres grans que necessiten més especialitat de la matèria. Tant és així que, constructores en Valenciana pretenen «robar» els treballadors d’unes a altres a base de millores de salari perquè les seues obres siguen de qualitat i en termini estimat i així, no obtindre cap desviació que tinga a veure amb estos dos aspectes.

Així mateix s’obri a debat, la necessitat de reactivar una formació professional qualificada ja que els jóvens «adolecen d’una preparació específica per a treballar en l’obra

Noticias Relacionadas

a