Construcció Parc industrial

Implantació de la urbanització de la UE1 entorn a la poma M7 del P.I.M. “Els Coves“ de Vinromà, incloent la dotació de totes les instal·lacions de serveis necessàries per al bon funcionament de la indústria implantada en aquesta parcel·la. I les actuacions de xarxa de sanejament i drenatge, proveïment d’aigua potable, energia elèctrica, xarxa il·luminat públic, pavimentació de vials, voreres i senyalització.

“Construcció del parc industrial dels Coves”

Notícies Relacionades

a